Krever svar om DLD av EU

- innholdet kan være utdatert

En gruppe på 38 digitale rettighetsorganisasjoner krever at Europakommisjonen beviser at Datalagringsdirektivet i EU er nødvendig og fungerer for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

38 organisasjoner
Organisasjonene har skrevet et brev til EU-kommissær for innenrikssaker, Cecilia Malmström, hvor brevskriverne forklarer sine synspunkter på Datalagringsdirektivet som Europakommisjonen nå holder på å revidere. Blant de 38 organisasjonene som har undertegnet brevet er European Digital Rights (EDRi), Bits of Freedom, Electronic Frontier Foundation, European Federation of Journalists, Privacy International og Statewatch, skriver Computerworld.
Liten effekt
En arbeidsgruppe i Den tyske forbundsdagen slo i våres fast at loven er uberettiget når det gjelder kriminalitetsbekjempelse. Datalagringen, slik som er krevd, har kun medført en meget liten økning i oppklaring av kriminelle saker.
Kun 0,006 økning
I arbeidsgruppas rapport er økningen kun på 0,006 prosent oppklarte saker og det reises tvil om dagens regelverk i det hele tatt kan stå seg dersom de blir gjennomgått i en forholdsmessig granskning, skriver Computerworld.