Krever styrket sosial dimensjon

Publisert: 20.03.13

– innholdet kan være utdatert

I forbindelse med aksjonsdagen 14. mars sendte en samlet norsk fagbevegelse et felles krav til norske myndigheter. Gjennom EØS-avtalen må Norge være en pådriver for å styrke den sosiale dimensjonen i EU, heter det i brevet.

Norge har lange tradisjoner for sosial dialog, trepartssamarbeid og arbeid mot sosial dumping. Dette er viktige erfaringer som Norge kan ta med seg i dialog med europeiske myndigheter. Dette er særdeles viktig i dag når vi ser utviklingstrekk i flere europeiske land som trekker i motsatt retning.

Todelt mål

Det var europeisk fagbevegelse som tok initiativ til aksjonsdagen 14. mars. Målsettingen er todelt og tar sikte på aktiv deltagelse i valget til Europaparlamentet i mai 2014 og etableringen av en sosial kontrakt for det europeiske samarbeidet (kalt Social Compact). Den sosiale kontrakten lister opp en del sosiale krav som må ligge tilgrunn og sikre både arbeidstakere og innbyggere grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter.

Les brevet her.

Les mer om aksjonsdagen her.

Les mer om den sosiale kontrakten her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.