Krever solidarisk boligpolitikk

- innholdet kan være utdatert

– Alle har rett til et sted å bo, men i dag faller for mange utenfor. Vi må ta på alvor at boligpolitikk også er fordelingspolitikk, sier Flåthen.
I 2011 økte boligbyggingen til 28 000 enheter, men behovet er på minst 38 000 nye boliger hvert år, om vi skal kunne holde tritt med befolkningsveksten.
LO foreslår blant annet å: