Krever sikring av kjøpekraften for medlemmene

Publisert: 07.04.14

– innholdet kan være utdatert

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter.

EL & IT Forbundet har medlemmer i blant annet Broadnett, Fubi, Geomatikk, Helseforetakene, Relacom, Statnett, Statnett Transport, Telemuseet og Teltech som omfattes av oppgjøret.

De såkalte A-delsforhandlingene som starter i dag vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del).
I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Krever sikring av kjøpekraften for medlemmene

Det økonomiske kravet i A-delsforhandlingene er identisk med resultatet i frontfaget, noe som utgjør et lønnstillegg på 1463,- per år. Ytterligere forhandlinger om lønn føres for den enkelte overenskomst.

Det er også lagt inn en rekke andre krav i disse innledende forhandlingene. Blant annet om seniorpolitikk og likestilling.

Forbundssekretær Reidunn Wahl representerer EL & IT Forbundet i forhandlingsutvalget.

Her kan du lese en lengre artikkel om forhandlingene i Nettverk.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.