Krever ny handlingsplan

Publisert: 08.03.12

– innholdet kan være utdatert

– Det hviler et stort ansvar på statsminister Jens Stoltenberg, regjeringen og stortingsflertallet for å sikre et seriøst arbeidsliv, sier LO-leder Roar Flåthen til frifagbevegelse.no. Han og LO er skuffet over at regjeringen, mot LOs klare råd, vil innføre vikarbyrådirektivet i norsk rett.

Han sier at regjeringen nå må leve opp til sine forsikringer om at innleide arbeidstakere skal sikres like gode rettigheter som fast ansatte.

– Tiltakene som kommer, må sikre at utleievirksomheten begrenses til å dekke lovlige, reelle vikariater gjennom seriøse aktører. Ut- og innleie skal ikke være en kanal for å omgå grunnelementene i vår arbeidslivsmodell, sier Flåthen, som forutsetter at regjeringen følger opp LOs krav om blant annet solidaransvar og innsynsrett for tillitsvalgte.

LO-lederen utfordrer både de partiene som sier ja og nei til direktivet.

Les hele artikkelen på frifagbevegelse.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.