Krever investeringsrapport fra EU-landene

Publisert: 17.03.10

– innholdet kan være utdatert

Regjeringene er forpliktet til å rapportere om investeringer og arbeider i hver region. Det er for å få alle prosjekter inn i EUs arbeid med kvotehandel, regler for fangst og lagrin av CO2, overføringsledninger, det interne energimarkedet og generelle reguleringer.

Overvåker energigigantene

Forskriften inkluderer også overvåking av de store energiselskapene, mange av dem multinasjonale.

Forskrift om varsling

Europakommisjonen varslet om en slik forskrift på sensommeren i fjor. Fordi det er en forskrift og ikke et direktiv, trengtes det kun 1 runde i EU-parlamentet. Forskriften pålegger medlemslandene å varsle om investeringer i infrastrukturen for energi til kommisjonen.

Bedre styring

Målet er å bli mer styrende når det oppdages manglende investeringer og vedlikehold. Medlemslandene beholder retten til å avgjøre investeringene.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.