Krever hastetiltak mot frafall

Publisert: 05.03.10

– innholdet kan være utdatert

Rapporten, som Hernes har laget på oppdrag fra LO og Utdanningsforbundet, viser at frafall kommer som en følge både av strukturelle svakheter og manglende oppfølging av tiltak som en vet virker, skriver LO på sin hjemmeside.

Flere læreplasser

Her er de viktigste tiltakene som Hernes foreslår og han mener bl.a at det offentlige må ta et større ansvar:

  •  Tilgangen på læreplasser må økes – og det offentlige må ta et større ansvar. Videre må det legges til rette for at skoler skal kunne tilby elever i yrkesfaglige program som ikke får læreplass et toårig praksisbasert opplæringsløp fram mot fag- eller svennebrev. Dette må skje allerede fra kommende skoleår.
  • Læremidlene og utstyrsparken i skolen må oppgraderes og moderniseres slik at undervisningen kan gjøres mer praksisbasert og aktuell. Myndighetene må umiddelbart sette i gang kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring.
  • Elever som sliter må fanges opp allerede i ungdomsskolen, og det må utvikles relevante og systematiske tiltak overfor disse. Elever som mangler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter må tilbys ekstra muligheter for å tilegne seg manglende kunnskaper og ferdigheter.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.