Krever at Helse Bergen rydder opp

Publisert: 16.06.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I 2011, da bulgarske Enemona fikk anbudet på elektrojobben, lå deres anbud på 38,2 millioner kroner – 18,2 mill. kroner under det nest laveste. YIT (Caverion) leverte et anbud på 52 mill, som det selv sa var helt "skrapet", en annen anbyder 59 mill, mens Otera kunne gjøre jobben for 72. Også arbeidsgiverforeningen Nelfo lokalt reagerte på dette, skriver Nettverk/Frifagbevegelse.

– Vi anslo at anbudsverdien lå et sted mellom 55 og 60 mill. kroner. Da er det klart man reagerer når det anbudet som vinner ligger såpass mye lavere, forteller Åge Blummenfelt i Elektroarbeidernes Fagforening.

Les mer på Frifagbevegelse.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.