Kravoverlevering Energi Norge

Publisert: 07.05.14

– innholdet kan være utdatert

Ståle Borgersen, arbeidsgiverpolitisk direktør i Energi Norge og Jan Olav Andersen, leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet, utvekslet krav.

 

– Vi er innstilt på å få til en forhandlingsløsning, men konstaterer at motparten har omfattende krav til reduksjoner innnefor overenskomstren. Dette vil gjøre forhandlingene krevende, uttaler Jan Olav Andersen.

Forhandlingene starter 19. mai og har frist ut 21. mai.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.