Kravoverlevering Energi Norge

- innholdet kan være utdatert

Ståle Borgersen, arbeidsgiverpolitisk direktør i Energi Norge og Jan Olav Andersen, leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet, utvekslet krav.
 
– Vi er innstilt på å få til en forhandlingsløsning, men konstaterer at motparten har omfattende krav til reduksjoner innnefor overenskomstren. Dette vil gjøre forhandlingene krevende, uttaler Jan Olav Andersen.
Forhandlingene starter 19. mai og har frist ut 21. mai.