Krav om lærlinger hos leverandørbedrifter

Publisert: 25.01.16

– innholdet kan være utdatert

– Dette er et godt og etterlengtet tiltak. Det er positivt at kravet får en mer framtredende plass i regelverket nå som det løftes fra forskrift over i lovverket, og at ordlyden endres, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Tinnlund påpeker samtidig at det er viktig at lærlingeklausulen ikke utvannes.

Flere læreplasser og mindre sosial dumping

– I departementets videre arbeid med forskriften som skal ligge til grunn for praktiseringen av loven, er det avgjørende at bestemmelsen får en reell betydning. Det er viktig at formuleringer som "hvor det er særlig behov" og "kun for kontrakter over en bestemt verdi og varighet"  ikke  innskrenker og dermed begrenser effekten av lovklausulen, sier Tinnlund som mener at kravet øker antall læreplasser og forsterker kampen mot useriøse aktører.

– De useriøse aktørene satser ikke langsiktig på kompetanse, sier Tinnlund, det er mangelen på lærlinger i disse bedriftene et bevis på. 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.