Kraftutbyggere venter med prosjekter

Publisert: 30.05.11

– innholdet kan være utdatert

Nesten alle konsesjonssøkere som har utsatt prosjektet, opplyser at en avklaring om grønne sertifikater er viktig for dem.

Dårlig linjekapasitet

I tillegg peker snaut halvparten på utviklingen i markedsprisene på kraft som en viktig faktor. Hele 47 prosent nevner også behovet for en avklaring når det gjelder utbygging av utenlandskabler for eksport av overskuddskraft. Også dårlig linjekapasitet er annen grunn som nevnes for prosjektutsettelser.

Kjent problemstilling

EL & IT Forbundet har lenge hevdet at de siste tiårenes manglende nettutbygging og kompetansenedbygging i nettselskapene ville få negative konsekvenser. Undersøkelsen viser at det dårlig linjekapasitet er en medvirkende årsak til utbygging av ny energi.

I lys av undersøkelsen mener forbundet det er behov for en nærmere avklaring om hvilken rolle Norge skal ha som krafteksportør. Hvilke politiske og regulatoriske utfordringer som ligger i Norge som en stor eksportør og konsekvensene for nasjonale kraftpriser.

Distriktene taper

– Samlet sett antyder resultatene at så mye som 136 av kraftverkene ikke vil bli realisert som planlagt. Lokalsamfunn kan gå glipp av investeringer opp mot fem milliarder kroner, tap av verdiskaping og arbeidsplasser, det blir mye vanskeligere å innfri ambisjonene for økt andel fornybar energi og Norge går glipp av om lag 1670 GWh, sier advokat og partner Dag Horsberg Hansen i Grette.

Undersøkelsen er utført av Repsons for advokatfirmaet Grette. 151 konsesjonssøkere med til sammen 623 søknader inngikk i undersøkelsesgrunnlaget. Over halvparten av disse er intervjuet.

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.