Kraftstyrking i Telemark

Publisert: 05.03.13

– innholdet kan være utdatert

Kraftledningen er 38 kilometer lang og vil gå mellom Rød transformatorstasjon i Skien kommune og nye Bamble transformatorstasjon i Bamble kommune.

– Vi står foran en betydelig opprusting av det sentrale kraftnettet i Norge, og det skal bygges mye kraftledninger frem mot 2020. Kraftledningen mellom Bamble og Rød vil gi bedre forsyningssikkerhet for Sør- og Østlandet, samtidig som vi møter forventet forbruksvekst fra husholdninger og næringsliv i regionen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les mer på regjeringen.no.

 

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.