Kraft og industri: Felles plattform for verdiskaping

Publisert: 06.12.11

– innholdet kan være utdatert

De tre organisasjonene har for første gang kommet til enighet om en rekke energi- og næringspolitiske krav. Kravene skal sikre en offensiv politikk for verdiskaping i kraftbransjen og industrien.

«Sektorpolitikken har utspilt sin rolle. Nå må vi se klimapolitikk, energipolitikk og næringspolitikk i sammenheng. En helhetlig politikk vil gi store muligheter for grønn verdiskaping i Norge», sier LO-leder Roar Flåthen, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, og Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge. «Vi må gripe muligheten til å satse samlet på kraft- og industribedriftene», understreker de tre.

I «Felles plattform for økt verdiskaping» stiller de tre organisasjonene seg bak flere politiske krav, blant annet:

– Industrien må gis CO2-kompensasjon av hensyn til deres konkurranseevne

– Samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser må bygges

– Nettutvikling kan ikke utsettes og krever politisk beslutningsevne

Les mer på LOs hjemmeside.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.