Kraft og industri: Felles plattform for verdiskaping

- innholdet kan være utdatert

De tre organisasjonene har for første gang kommet til enighet om en rekke energi- og næringspolitiske krav. Kravene skal sikre en offensiv politikk for verdiskaping i kraftbransjen og industrien.
«Sektorpolitikken har utspilt sin rolle. Nå må vi se klimapolitikk, energipolitikk og næringspolitikk i sammenheng. En helhetlig politikk vil gi store muligheter for grønn verdiskaping i Norge», sier LO-leder Roar Flåthen, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, og Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge. «Vi må gripe muligheten til å satse samlet på kraft- og industribedriftene», understreker de tre.
I «Felles plattform for økt verdiskaping» stiller de tre organisasjonene seg bak flere politiske krav, blant annet:
– Industrien må gis CO2-kompensasjon av hensyn til deres konkurranseevne
– Samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser må bygges
– Nettutvikling kan ikke utsettes og krever politisk beslutningsevne
Les mer på LOs hjemmeside.