Kontorstøy gir hodepine og stress

Publisert: 12.02.14

– innholdet kan være utdatert

Det viser en undersøkelse som Analyse Danmark har gjort for Ugebrevet A4. 726 

Det viser seg at åpne kontorlandskap går utover folks fysiske velvære.

Hele 21 prosent av de 726 arbeidstakerne som svarte på undersøkelsen, sier at støyen gir dem hodepine, mens hver fjerde har slitt med stresslignende symptomer. 

23 prosent har merket at de blir utrolig slitne på ettermiddag og kveld, mens hver femte er så utmattet at de har mindre overskudd til familien på fritida.

Kvinner har mer fysiske plager enn menn; 28 prosent av kvinnene fikk hodepine, mens kun 15 prosent av mennene sier det samme.

Hjerneforskere advarer om at varig støy er skadelig, mens Dansk Erhverv (norsk NHO) mener at arbeidsgiverne alene ikke har ansvaret.

Les mer om undersøkelsen i Ugebrevet A4.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.