Landsdekkende fagforeninger

Heismontørenes Fagforening

Denne landsdekkende fagforeningen organiserer medlemmer innen heisbransjen på tvers av alle forbundets distrikter.

Elektrisitetsverkets arbeiderforening

Denne landsdekkende fagforeningen organiserer medlemmer innen Infratek-konsernet på tvers av alle forbundets distrikter.

IKT Bransjens Fagforening

Denne landsdekkende fagforeningen organiserer medlemmer innen IKT-bransjen på tvers av alle forbundets distrikter.

Print- og kopibransjens Fagforening

Denne landsdekkende fagforeningen organiserer medlemmer innen print- og kopibransjen på tvers av alle forbundets distrikter.