Elektrisitetsverkets arbeiderforening

Denne landsdekkende fagforeningen organiserer medlemmer innen Infratek-konsernet på tvers av alle forbundets distrikter.

Postadresse:
c/o Roger Andre Hansen
Infratek
Postboks 63, Alnabru
0614 Oslo

E-post: roger.andre.hansen@infratek.no

Kontakt

Contact