Heismontørenes Fagforening

Denne landsdekkende fagforeningen organiserer medlemmer innen heisbransjen på tvers av alle forbundets distrikter.

Besøks- og postadresse:
Østre Aker vei 24
0581 Oslo

Telefon: 22 17 45 50

E-post: foreninga@heis.no
Hjemmeside: www.heis.no

Kontakt

Contact
Contact