Konkurranseutsetting uten effekt

- innholdet kan være utdatert

Undersøkelsen en gjennomført av danske forskere og tar utgangspunkt i 80 tidligere forskningsprosjekter på konkurranseutsetting gjennomført siden 2000. De har vurdert påstandene om kostnadsbesparelse, kvalitet på tjenester og hvordan de ansatte påvirkes, melder Eurologgen.
Undersøkelsen finner at det er en liten besparelse ved konkurranseutsetting, men at det ikke er nok bevis i forhold til å kunne påstå at besparelsene ble oppnådd uten en negativ påvirkning på kvaliteten.

Forskjeller i besparelse


Undersøkelsene viser derimot at det kan være noen forskjeller i kostnadsbesparelser fra tjeneste til tjeneste. Det de kaller tekniske tjenester som rengjøring og avfall viser noe besparelse mens det de kaller sosiale tjenester som tjenester knyttet til eldre, barn og utdanning finner de få bevis på besparelser.  
Les hele rapporten her.