Kongressens bevilgninger

Publisert: 08.05.13

– innholdet kan være utdatert

Kongressbevilgning med årlig beløp i fire år:

 • AEF Arbeidernes rus- og sosialpolitiske forbund 110 000 kroner
 • Norsk Sangerforbund 110 000 kroner
 • Norsk Pensjonistforbund 110 000 kroner
 • Kristne Arbeidere 110 000 kroner
 • Norges Bedriftsidrettsforbund 110 000 kroner

Kontingenten til solidaritetsfondet Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS) fastsettes til 850 000 kroner per år i kongressperioden.

Bevilgede engangsbeløp:
 • Norsk Folkehjelp får 250 000 kroner til sitt program for demokrati og menneskerettigheter i utvalgte land i Latin-Amerika.
 • Nei til Atomvåpen får 100 000 kroner
 • Nasjonalt monument over Osvald-sabotørene og de falne ved NSB 1940-1945 får 500 000 kroner
 • Amnesty International Norge får 100 000 kroner til kamp for menneskerettigheter og faglige rettigheter

Politiske partier

Kongressen fulgte anbefalingene til LO-sekretariatet når det gjelder bevilninger til politiske partier. Men, for første gang ble det bevilget penger til Rødt, som får 200 000 kroner.

 • 6 millioner kroner til Arbeiderpartiets valgkamp
 • 1,6 millioner kroner til SV i tilskudd til partiets valgkampbudsjett
 • 550 000 kroner til Senterpartiet

Til sammen planlegger LO å bruke 8 15 .000 kroner på valgkampstøtte. Det er 1,15 millioner mer enn en for fire år siden. Det aller meste av økningen går til Arbeiderpartiet, som øker fra fem til seks millioner.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.