Kongress i Danmark

- innholdet kan være utdatert

På kongressen deltar 250 delegater, samt en rekke innen- og utenlandske samarbeidspartnere som gjester. Blant gjestene finner vi Terje O. Olsson, Jan Olav Andersen og Hans Felix fra EL & IT Forbundet.
Kongressen er forbundets øverste myndighet, og behandler beretninger for de siste 4 års arbeide, og rammene for forbundets faglige og politiske linje de neste 4 årene legges her.
Dansk El-forbund har laget egne kongressider der man kan følge kongressen både skriftlig og på web-TV.