Konferanse:Markedsstyring i staten

- innholdet kan være utdatert

Statsråd Rigmor Aasrud vil innlede om samordning og styring av offentlig sektor. Joakim Lystad, administrerende direktør i NAV, og Øystein Børmer, administrerende direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) innleder om mål- og resultatstyring sett som leder i en statlig virksomhet. Vivi Lassen, assisterende direktør i DIFI innleder om ”Mål- og resultatstyring – bare elendighet eller kommet for å bli?”
I tillegg vil lokale NTL- tillitsvalgte dele sine erfaringer med å kjempe mot innføringen av forskjellige former for markedsstyring på sine arbeidsplasser.
Les mer på konferansen på NTLs hjemmesider.
Påmelding: innen 22. januar 2013 via NTLs nettskjema for kurs- og konferansedeltagelse
Se fullstendig program markedstyringskonferansen
Les hele rapporten: Markedsstyring i staten – utfordringer og NTLs forslag til tiltak.