Konferanse om yrkesopplæring

Publisert: 15.02.11

– innholdet kan være utdatert

Vel 35 representanter var samlet på Sørmarka for å utveksle erfaringer fra vervene og oppgavene man jobber med.

LO deltar i trepartssamarbeidet om å utvikle fag- og yrkesopplæringen
ved blant annet å delta i faglige råd, yrkesopplæringsnemnder, prøvenemnder og klagenemnder i utdanningssystemet. Har vi en samarbeidsmodell som sikrer god innflytelse og gjennomslag for våre innspill?

Opptak fra konferansen ligger nå på lo.no.

Programmet for dagen

10.20 – 10.40   Åpning ved Tor-Arne Solbakken Erfaringer fra partssamarbeidet i SRY

10.40 – 11.15   Nye samarbeidsformer – ved Tor-Arne Solbakken                                  
11.15 – 12.00   Yrkesopplæringsnemndene – hvilket mandat og arbeidsoppgaver var nemnda tiltenkt fra lovgruppa?  Ved Benedikte Sterner

12.45 – 13.00   Gruppearbeider

15.00  – 15.45  Oppsummering i plenum

15.45 – 16.00   Avslutning ved Tor-Arne Solbakken

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.