Konferanse om uføretrygd

Publisert: 05.09.11

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen har lagt fram stortingsmeldingen om ny uførepensjon (Prop. 130 L 2010-2011) og vi ønsker å belyse mulige konsekvenser den kan få for offentlig tjenestepensjon.

Noen stikkord er:

  • Hvordan kompensere for økt skatt?
  • Hvordan ta vare på samordningsfordelene i dagens offentlige uførepensjon?
  • Forslaget til regler for opptjening av alderspensjon for uføre gjør det enda viktigere å ta vare på dagens offentlige tjenestepensjon?
  • Hva med stønadsordninger og egenandeler? Vil økt bruttopensjon ramme gjennom økte utgifter?Blir det mulig å bevare bruttoordningen (2/3 av sluttlønn)?

Følgende innledere er klare:

Stein Stugu, De Facto
Erik Orskaug, Unio
En fra Fagforbundet

Mer om konferansen, program og kostnader på www.forsvarpensjon.no

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.