Konferanse om offentlig pensjon

Publisert: 08.01.13

– innholdet kan være utdatert

Temaene for konferansen er:

  • Hva skjer med offentlig tjenestepensjon for dem som er født etter 1954?
  • Hvordan skal uførepensjonen i offentlig tjenestepensjon tilpasses ny Folketrygd?
  • Hva ble vunnet og hva ble tapt ved tariffoppgjøret i 2009?
  • Hvilke krav er de viktigste å fremme ved tariffoppgjøret i 2014?

 

Blant innlederne finner vi Harald Engelstad, pensjonsekspert som bl.a. avholder seniorkurs for offentlig ansatte, Stein Stugu, rådgiver i De Facto og representanter for organisasjoner i offentlig sektor.

“Forsvar offentlig pensjon” er stiftet av en rekke fagforeninger i offentlig sektor.

Les mer her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.