Konferanse om offentlig pensjon

Publisert: 08.01.13

– innholdet kan være utdatert

Temaene for konferansen er:

  • Hva skjer med offentlig tjenestepensjon for dem som er født etter 1954?
  • Hvordan skal uførepensjonen i offentlig tjenestepensjon tilpasses ny Folketrygd?
  • Hva ble vunnet og hva ble tapt ved tariffoppgjøret i 2009?
  • Hvilke krav er de viktigste å fremme ved tariffoppgjøret i 2014?

 

Blant innlederne finner vi Harald Engelstad, pensjonsekspert som bl.a. avholder seniorkurs for offentlig ansatte, Stein Stugu, rådgiver i De Facto og representanter for organisasjoner i offentlig sektor.

“Forsvar offentlig pensjon” er stiftet av en rekke fagforeninger i offentlig sektor.

Les mer her.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.