Konferanse om kvinnenettverk

Publisert: 19.07.13

– innholdet kan være utdatert

Forbundet organiserer ansatte innen elektrofagene, energibransjen og telemontørfaget. Dette er bransjer som er mannsdominerte og forbundet ønsker å bidra til at flere jenter rekrutteres inn i fagene. Et annet formål er at yrkene bedre skal tilrettelegges for kvinner.

Dette skal gjøres i samarbeid med våre distrikter og våre kvinnelige medlemmer. Derfor inviterer vi 3 jenter/kvinner med fra hvert distrikt til konferansen i oktober for å diskutere hvordan vi skal nå noen mål.

Blant temaene er:
  • erfaringer fra prosjektet Jenter i Bil & Elektro
  • erfaringer fra lokale nettverk
  • forbundets oppbygging og funksjon
  • fagbevegelsens historie
  • tale- og debatteknikk mm

 

Påmelding

Konferansen holdes på Sørmarka og påmeldingsfristen er satt til 27. september. For spørsmål kontakt Kai Christoffersen, som også tar imot påmelding.

Tapt arbeidsfortjeneste, transport, opphold/mat dekkes i henhold til forbundets regler og satser.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.