Konferanse om inkluderende rekruttering

- innholdet kan være utdatert

Sted: Næringslivets Hus (NHO-bygget) i Middelthunsgt. 27 i Oslo
Tid: Onsdag 16. oktober kl. 10.00 -15.15 

Blant innlederne:


Representanter fra LO, NHO, NAV, Unge Funksjonshemmede, Telenor Open Mind og attføringsbedriftene er blant innlederne.

Formål


Formålet med konferansen er økt felles innsats for å få resultater på delmål 2 i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Målgrupper


Målgruppen for konferansen er bedrifter i Abelia og tillitsvalgte og verneombud i EL & IT Forbundet som er omfattet av IKT-overenskomsten med NHO og Telenor-overenskomsten, samt 1880, 1881 og Eniro.
Deltakelse på konferansen er gratis, med unntak av reiseutgifter.
Påmelding til forbundet innen 20. september via e-post til Torhild.Lintunen@elogit.no.
For mer informasjon, kontakt forbundssekretær Hjørdis Henriksen eller forbundssekretær Reidunn Wahl.
Foreløpig program.