Konferanse om EU/EØS og fagbevegelsen

- innholdet kan være utdatert

Konferansen holdes på Håndtverkeren i Oslo. Pris er 500 kr for to dager og 300 kr for én dag, for fagforeninger og klubber inklusiv lunsj to dager.

Påmelding til hilde@neitileu.no eller post@lo-oslo.no.
På konferansen skal blant annet boken EU, EØS og fagbevegelsen presenteres, sammen med et De Facto-hefte om sosial dumping med fokus på innsynsrett, allmenngjøring og inn-/utleie og vikarbyrådirektivet.