Konferanse om energi-effektivisering

Publisert: 28.09.12

– innholdet kan være utdatert

Mer effektiv bruk av energi er et politisk mål med bred tilslutning i Norge. I klimaforliket i juni 2012 vedtok Stortinget at det skal settes et mål for energieffektivisering i bygg.

Og det er to år siden Arnstad-utvalget viste at det største potensialet for energieffektivisering er i den eksisterende bygningsmassen.

Hva må på plass

På konferanse om energieffektivisering i eksisterende bygg kan man diskutere politikken og virkemidlene som må komme på plass. Eli Arnstad og andre ta opp tråden fra rapporten og utfordre regjeringen og stortingspolitikerne.

Virkemidler

Sentrale problemstillinger er hva Norges mål for energieffektivisering bør bli og hvordan insentivene for energisparing i eksisterende bygg skal utformes i Norge.

Trine Skei Grande (V), Eirin Sund (Ap), Erling Sande (SP), Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Siri Meling (H) deltar på konferansen, i tillegg bestilleren av Arnstad-rapporten; Kommunal- og regionaldepartementet ved statssekretær Dag-Henrik Sandbakken.

Påmelding og program

Konferansen er gratis og holdes mellom kl. 12.00 og 15.00.

Medarrangører er: Byggenæringens Landsforening, EL & IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Eiendom og Norsk Teknologi.

Trykk for å lese invitasjonen.

Trykk for å lese hele programmet.

Trykk for påmelding.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.