Konferanse om barne- og ungdomsarbeid

Publisert: 15.07.14

– innholdet kan være utdatert

For LO er det viktig at barn og ungdom har gode og trygge oppvekstvilkår. Med en god oppvekst legges mye av grunnlaget for et godt og velfungerende liv. Å forebygge at unge mennesker utvikler problemer, er både menneskelig og samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Les mer på lo.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.