Kompromiss om forskning

Publisert: 08.03.11

– innholdet kan være utdatert

Forskning.no viser i dag til at LO lenge har ment at forskningsfeltene arbeidsmiljø og helse for lengst burde fått sitt eget program, og begrunner det med at arbeidsforskning, deriblant årsaker til sykefravær som kan relateres til jobben, er skviset ut av stadig voksende helseprogrammer i forskningsrådets regi.

Bedre arbeidsliv

LO tok opp problemstillingen i et brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i mai i fjor, der de påpeker at opprettelse av et program kan «bidra til et bedre arbeidsliv, og til å redusere langtidssykmeldinger og uføretrygding.»

Nå framgår det av departementets tildelingsbrev for 2011 til Forskningsrådet at LOs ønsker ikke er innfridd.

Les hele saken på forskning.no

Til Forskning.no sier Bjurstrøm at departementet sammen med Forskningsrådet og andre sentrale parter nå drøfter hvordan en bedre arbeidshelse- og arbeidsmiljøforskning kan innlemmes i programforskningen i Forskningsrådet.

– Det synes som om det mest aktuelle er å få mer av arbeidshelse- og arbeidsmiljøforskningen inn under rammen av Sykefraværsprogrammet i Forskningsrådet, sier arbeidsministeren i en e-post til forskning.no.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.