Kompetansetillitsvalgt

Publisert: 11.11.10

– innholdet kan være utdatert

Resultatet av utviklingsprosjektet har nå kommet i form av et hefte. LO håper at man gjennom dette arbeidet skal oppnå økt interesse og gjennomslag for utvikling av kompetansetillitsvalgte, og læring i arbeidet med livslang læring.

LO inviterte forbundene med i en prosess for å konkretisere ideen om kompetansetillitsvalgte med bakgrunn i beskrivelsene i LOs Handlingsprogram. Fagforbundet, Fellesforbundet, EL & IT Forbundet, Handel og Kontor Norge og AOF har deltatt i arbeidet sammen med prosjektleder fra LO.

Flere land har gode erfaringer med å legge til rette for at tillitsvalgte mer systematisk kan arbeide med å fremme livslang læring.

De kompetansetillitsvalgte skal bli et verktøy for at livslang læring blir en realitet for alle, uavhengig av sektor, tidligere utdanningsnivå, alder, kjønn og sosial bakgrunn. For å fremme EVU mener LO at både staten og arbeidsgiverne skal bidra økonomisk til etablering og drift av en ordning med kompetansetillitsvalgte.

EVU er viktig

Etter- og videreutdanning (EVU) er viktig for å kvalifisere til et yrkesliv der både struktur og arbeidsmåter endres hele tiden, og med mål om at flere skal stå lenger i jobb.

Også i et likestillings- og likelønnsperspektiv er det viktig med en offensiv politikk for livslang læring. Til tross for mange lovfestede rettigheter er det færre arbeidstakere enn ønskelig som benytter disse mulighetene, spesielt blant de med liten formell utdanning fra før.

Derfor trenger vi egne kompetansetillitsvalgte. De skal ha ansvar for bevisstgjøring, motivasjon og tilrettelegging for EVU-tiltak blant de ansatte, identifisere behov for opplæring og utdanning både i virksomheten og hos den enkelte arbeidstaker, informere og gi råd holde i kontakten med arbeidsgiver og bidra til å systematisere virksomhetens EVU-arbeid.

Les heftet som er utarbeidet her.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.