Kommuneoppgjøret i gang

- innholdet kan være utdatertI dag gikk startskuddet for årets kommuneoppgjør.  LO kommune vil arbeide for at resultatet har en god sosial profil. 

Partene har frist til 15. septembert til å bli enige om en ny tariffavtale.  LO kommune krever blant annet et flatt kronetillegg. Et likt kronetillegg vil bety mest for dem med lavest lønn fra før. 

– Det er krevende å gjennomføre lønnsforhanlinger i et år som i år, og da er det fornuftig å gi et likt kronetillegg til alle, sier leder for forhandlingsavdelingen i EL og IT Forbundet, Bjørn Fornes, som deltar i forhandlingsutvalget til LO kommune. 

I EL og IT omfatter forhandlingene medlemmer som jobber med IKT og tidligere elektrikere som typisk arbeider som driftsteknikere kommuner og fylkeskommuner. 

LO-kommune krever også at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger. 2020 blir et unntaksår på mange måter. De økonomiske utsiktene er dystre og rammen for lønnsoppgjøret er lav. Dermed er det uansett lite rom for lokale forhandlinger. 

Mer enn lønn– Vi forbereder krav om en del tekstlige endringer av avtalen, sier leder i LO Kommune, Mette Nord. Hun var tidlig ute med et tydelig krav om at styrkede rettigheter til hele stillinger blir viktig i årets oppgjør.

– Flere på heltid vil være en vinn-vinn-sak både for arbeidsgiver, pasienter og ansatte. Hvis alle deltidsansatte i kommunesektoren hadde jobbet heltid, ville det ifølge KS utgjort 32.700 ekstra årsverk. Når du hele tiden må jakte på neste tilbud om vakt, så kan du verken planlegge arbeidstiden din eller familielivet ditt. Det er en uverdig situasjon for mange, sier Nord.

Det er også fremmet krav om en rekke små og store forbedringer av tariffavtalen. Blant annet er det stilt krav om å rette opp bestemmelsen for kvelds- og nattillegg slik at alle yrkesgrupper er sikret samme tillegg.

Husk at du kan følge alle forhandlingene her: https://elogit.no/hovedoppgjøret-2020