Hovedoppgjøret 2020

EL og IT Forbundet er part i mange tariffavtaler. På denne siden vil du finne informasjon om forhandlinger og resultater.
Eldre oppgjør, protokoller, dokumenter m.m. finner du her: https://elogit.no/lonn-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler-og-protokoller

Hovedoppgjøret 2020: Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Status: Forhandlingstart 31. august