Hovedoppgjøret 2020

EL og IT Forbundet er part i mange tariffavtaler. På denne siden vil du finne informasjon om forhandlinger og resultater.
Har du spørsmål rundt streik, finner du mye informasjon her: https://elogit.no/vanlige-streikesporsmal
Eldre oppgjør, protokoller, dokumenter m.m. finner du her: https://elogit.no/lonn-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler-og-protokoller

Hovedoppgjøret 2020: Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Status: Ferdig

Hovedoppgjøret 2020: Overenskomst for Heisfaget

Status: Ferdig

Hovedoppgjøret 2020: IKT-overenskomsten

Status: Ferdig

Hovedoppgjøret 2020: Overenskomst for Telenor

Status: Ferdig

Hovedoppgjøret 2020: Kablemontøroverenskomsten

Status: Enighet

Hovedoppgjøret 2020: Fellesoverenskomsten for Treforedling

Status: Enighet

Hovedoppgjøret 2020: Energioverenskomsten med Energi Norge

Status: Ferdig

Hovedoppgjøret 2020: Energiavtale 1 med KS Bedrift/Samfunnsbedriftene

Status: Enighet

Hovedoppgjøret 2020: Hovedtariffavtalen i kommunene

Status: Ferdig

Hovedoppgjøret 2020: Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Status: Ferdig

Hovedoppgjøret 2020: Staten

Status: ENIGHET