Kommunalkonferansen er i gang

Publisert: 12.10.10

– innholdet kan være utdatert

Årets kommunalkonferanse skal gi politikere, ledere, fagfolk, brukerorganisasjoner og tillitsvalgte ny kunnskap og nye impulser i arbeidet med forebygging. Det handler om å forvalte eiendom, hindre brann og ulykker på ene siden og på den andre siden, skape helsefremmende arbeidsplasser der folk trives og har det bra.

I sin åpningstale dro Jan Davidsen linjene fra de globale krisene som matvarekrisa og finanskrisa, til den lokale politikken. — Framtida kan vedtas, det er ikke sånn at ting bare skjer. Vi må ta ansvar for å sette likeverd inn i både den lokale politikken og den nasjonale sammenhengen, sa Davidsen. Han pekte på at Norge og den norske modellen ofte blir brukt som eksempel på et samfunn der svært mange har like muligheter, likevel har vi fortsatt utfordringer sa han, og pekte på at det fortsatt er for mange som står utenfor arbeidslivet og for mye uønsket deltid.

Kronprisen først ut

Kronprins Haakon var første taler på Kommunalkonferansen. – Hvorfor skal vi bry oss, spurte han og svarte selv på spørsmålet med å trekke fram tusenårsmålene og gav forsamlingen en oppdatering på hvordan det går med FNs mål for de første femten årene etter tusenårsskiftet. På noen områder er vi i rute, fortalte han, på andre områder må vi jobbe enda hardere om vi skal nå tusenårsmålene, sa han.

– Jeg skal gi dere en utfordring, avsluttet Kronprinsen. Still deg selv spørsmålet, hva kan jeg gjør det neste året for at noen andre skal få økt sin verdighet og gjennomfør det, oppfordret han.

Helsefremmende arbeidsplasser

Bjørn Brændeland holdt et foredrag om hvordan man kan skape helsefremmende arbeidsplasser, under Kommunalkonferansen 2010 på Gardermoen. Brændelang er lege og spesialist i arbeidsmedisin, og advarer mot å nedvurdere psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.

Brændeland definerer helse som et overskudd av energi i forhold til hverdagens krav, til tross for eventuelle sykdommer. Han understreker at det psykososiale arbeidsmiljøet må tas mer på alvor, dersom helsa skal bli bedre.

Over 250 deltakere

Over 250 deltakere fra de seks LO-forbundene som er med i LO-kommune deltar i konferansen. Fra EL & IT Forbundet deltar Jan Olav Andersen, Svein Davidsen, Bjørn Fornes, Vidar Hennum, Hjørdis Henriksen og Tone-Beate Windingstad.

Konferansen har et omfattende program under overskriften; Forebygging – mye å spare – mange å spare.

Les alt om konferansen på LO-kommune sine hjemmesider.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.