Kommunalkonferansen 2012

Publisert: 25.06.12

– innholdet kan være utdatert

Tema er “levende kommuner” og det skal utforskes hva som trengs, hva som truer og hva som trigger levende kommuner over hele landet.

Samhandling, utvikling og kompetanse er stikkordene når tillitsvalgte og representanter fra kommune-Norge samles i Tromsø.

Innledere

Blant hovedinnlederne er utenriksminister Jonas Gahr Støre og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Seminarer

Gjennom tre parallelle seminarer setter arrangørene søkelyset på samhandlingsreformen i et folkehelseperspektiv, kommunenes bruk av fagarbeidere og krisen i eurosonen. Konferansen avsluttes i plenum med temaet mangfold og inkludering.

Arrangørene

Programkomiteen består av representanter fra Fagforbundet, EL & IT Forbundet, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon, Fellesorganisasjonen (FO) og LO Kommune.

For mer informasjon og foreløpig program.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.