– Kom i gang med arbeidsmiljøarbeidet!

Publisert: 07.02.13

– innholdet kan være utdatert

Verktøyet gir en enkel innføring i hva systematisk arbeidsmiljøarbeid er, enten om du er verneombud, arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Den elektroniske opplæring gir en oversikt og gode råd for å komme i gang. Arbeidstilsynet påpeker at systematisk arbeidsmiljørarbeid ikke trenger være vanskelig. De enkle grepene kan ofte har stor effekt.

I Arbeidsmiljøguiden får du:
  • Kunnskap om hva det betyr å jobbe systematisk med arbeidsmiljø
  • Kjennskap til sentrale begreper i arbeidsmiljøarbeidet
  • Innblikk i krav til arbeidsplassen og selve utførelsen av arbeidet
  • Veiledning og råd for hvordan du skal arbeide med arbeidsmiljø

Lenke til e-læringsverktøyet.

Nye forskrifter er ferdige

Det har kommet oppdaterte forskrifter til Arbeidsmiljøloven. Nye forskrifter trådte i kraft fra 1. januar 2013. Antall forskrifter er redusert fra 47 til 6.

Les mer om forskriftene mm på Arbeidstilsynets nettside.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.