Klubben kritisk til EVRY-outsourcing

Publisert: 02.10.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EVRY ASA og IBM er blitt enige om en avtale om outsourcing av oppgaver fra EVRY Nordic Operations AS og EVRY Norge AS til IBM Services AS.

EL & IT Forbundet Klubb EVRY er sterkt uenig i denne avtalen.

EL & IT Forbundet Klubb EVRY mener det er sentrale oppgaver i EVRY, selve grunnmuren, som nå overføres til en underleverandør og anser dette som en risiko for bedriftens framtid og for selskapets målsettinger.

EVRYs ambisjoner er å bli Nordens største aktør på utvikling og drift av it-systemer. Klubben mener at en forutsetning for å nå dette målet er inngående kunnskap om kundenes utviklingsbehov. Den kunnskapen mister EVRY gjennom outsourcingen av 332 ansatte, som berøres av den nye avtalen.

Også de gjenværende ansatte kan komme til å oppleve usikkerhet rundt arbeidsplassen. Det står i kontrast til det både EVRY-klubben og forbundet forøvrig arbeider med, å skape trygge og sunne arbeidsplasser i de organiserte bedrifter.

Klubben mener at det kan stilles spørsmålstegn når det gjelder uttakskriteriene brukt ved valg av personer som skal virksomhetsoverføres.

Klubben oppfordrer medlemmer som mener de har blitt valgt ut på feil premisser, om å kontakte sine tillitsvalgte for å få vurdert sin sak.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.