Klart for student- og ungdomskonferanse

Publisert: 02.03.12

– innholdet kan være utdatert

Temaet på årets konferanse er utdanning til arbeid. Grunner til utdannningsvalg varierer fra person til person. Mange faktorer spiller inn, og utdanningstilbudet er i dag bredt og tilrettelagt for ulike interesserer og et økende kompetansebehov. Likevel har mange vanskeligheter med å fullføre et utdanningsløp og det er mangel på læreplasser, praksisplasser og jobb etter endt utdanning.

LO har satt fokus på utfordringen – hvordan utdanningen samsvarer med arbeidsmarkets behov, hvordan unge er beredt til å møte arbeidslivet og hva som må til for å bedre situasjonen.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm åpner konferansen. Solidaritetsungdommen (Norsk Folkehjelp) innleder om arbeid som utvikling, i et internasjonalt perspektiv.

Helgen fylles med politiske debatter, med blant annet Thor Erik Forsberg fra stortingets arbeids- og sosialekomité og Ingrid Fiskaa, statssekretær i UD på programmet. Deltakerne vil også få mulighet til å diskutere og erfaringsutveksle om organisasjonsutvikling, som medlemsrekruttering- og bevegelse.

Følg konferansen på Twitter! #LOung2012

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.