Klart for landsmøte

Publisert: 08.03.11

– innholdet kan være utdatert

I fem dager skal 278 deltakere, hvorav 258 valgte delegater med tale- og stemmerett, samt 20 med kun talerett stake ut kursen for forbundet de fire neste åra.

65 gjester besøker landsmøtet. De fleste gjestene kommer fra våre kolleger innen LO-paraplyen, men landsmøtet får også besøk fra våre nordiske søsterforbund og fra internasjonalene.

Hele 86 observatører har meldt sin ankomst og det er det største antall observatører som er meldt inn siden forbundets etablering.

Temadag

Fredag 11. mars fordyper hele landsmøtet seg i temaet Klima og Miljø. Temadagen åpner kl. 09.00 med felles samling i landsmøtesalen og innledninger av forbundsleder Hans. O. Felix og utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim.

Deretter vil landsmøtet dele seg på tre seminarer:

1) Mer fornybar – men til hvem?

2) Smart å spare – ENØK og klima

3) IKT – veien til lavutslippssamfunnet

I forbindelse med temadagen har forbundet invitert flere organisasjoner og institusjoner til stand. Det blir ulike utstillinge; både installasjoner og tradisjonelle stand som inviterer til samtaler og innhenting av informasjon.

Halvorsen og Solbakken

Lørdag åpner landsmøtet med innledninger og debatt om den fagligpolitiske situasjonen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og LOs nestleder Tor Arne Solbakken innleder til debatt.

Resten av helgen behandles ordinære landsmøtesaker.

Gahr Støre

Siste landsmøtedag, mandag, åpner med en politisk innledning ved utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Landsmøtet avsluttes mandag ettermiddag etter at redaksjonskomiteene har lagt fram sine innstillinger og landsmøtet har behandlet dem.

Relevante artikler

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.