Kjenner til uakseptable vilkår

Publisert: 16.10.12

– innholdet kan være utdatert

Fafo har for første gang spurt et panel av tillitsvalgte i ulike LO-forbund om bruken av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak eller vikarbyrå i løpet av det siste året. Spørreundersøkelsen har gått ut til et representativt utvalg på drøyt 3.500 tillitsvalgte. Av disse har 2.500 svart på spørsmålene. Resultatene presenteres på et «Politikk til frokost»-seminari Oslo i dag.

Lønn og arbeidstid

Lavere lønn og lengre arbeidstid er, ikke uventet, de mest framtredende bruddene. Dette kommer fram i den aller første undersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel, med svar fra over 2500 tillitsvalgte.

Bruk av innleid arbeidskraft har vært et stridstema i flere år, og spesielt i årene etter EU-utvidelsen i 2004. Bemanningsbransjen har vokst raskt og nye aktører har kommet til – ikke minst gjennom nye aktører som har spesialisert seg på utleie av utenlandsk arbeidskraft.

Hele notatet med resultatene fra LOs tillitsvalgtpanel kan du lese her

Har erfaring med innleie

41 prosent av de tillitsvalgte har erfaring med innleie. De tillitsvalgte fikk innledningsvis spørsmål om det på deres arbeidsplass hadde blitt brukt innleid arbeidskraft fra bemanningsbyrå i løpet av det siste året. 41 prosent svarte bekreftende.

Flertallet svarer at omfanget av innleid arbeidskraft på arbeidsplassen er beskjedent – det vil si at det utgjør mindre enn fem prosent av arbeidsstokken. Og 52 prosent svarer at et oppdrag vanligvis varer kortere enn et halvt år. Samtidig rapporterer 25 prosent av de tillitsvalgte at det har vært en økning i bruk av innleid arbeidskraft i løpet av det siste året.

Les mer på arbeidslivet.no.

Les hva Frifagbevegelse.no skriver om undersøkelsen her.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.