Kjenner du IA-rådene?

Publisert: 05.01.12

– innholdet kan være utdatert

– For å spisse og målrette IA-arbeidet på regionalt nivå har myndighetene bestemt at det skal være et IA-råd i hvert av landets fylker. Lokale representanter har best kjennskap til de ulike demografiske, geografiske og næringsstrukturelle utfordringene som eksisterer i fylket. Rådene er derfor satt sammen av regionale representanter fra organisasjonene og myndighetene som er part i IA-avtalen, sier Grimsgaard.

Han tilføyer at sammensetningen i rådet skal sikre at partene drar i samme retning for å nå målene i IA-avtalen. Arbeidslivssentrene har en sentral rolle i oppfølging av IA-arbeidet i fylkene og stiller med sekretariatsressurser for IA-rådene.

IA-rådene

Arbeidsdepartementet har for 2012 bevilget 10 millioner kroner ekstra til støtte for de partsammensatte fylkesvise IA-rådene, rådene kan søke om støtte til utvikling av det lokale IA-arbeidet etter gitte kriterier. Formålet med ordningen er å understøtte samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om felles forpliktelser for realisering av IA-avtalen.

Les mer om IA-rådene på idebanken.org.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.