– Kjære utleier, senk husleien!

Publisert: 29.04.20

Sammen med 12 organisasjoner ber EL og IT Forbundet Huseiernes Landsforbund, og de forskjellige studentsamskipnadene, om å senke husleien for studenter og lærlinger. 

– Koronakrisa går utover mange, og 200 000 har nå mistet deler av, eller hele, sin inntekt. Et flertall av disse er leieboere, og mange av dem er i denne ekstraordinære situasjonen ikke i stand til å betale husleien. Andre har avslutta leiekontrakten, men sliter med å finne seg en ny bolig på grunn av koronasituasjonen, står det i brevet som er sendt ut.  

Brevet er signert: 
El og IT-forbundet 
Norsk Arbeidsmandsforbund 
Skolenes landsforbund 
CREO Student 
Fagforbundet Ung 
Handel og kontor Ung 
Industri Energi Ung og Industri Energi Student 
Norsk Sjøoffiserforbund Ung 
Norsk Tjenestemannslag Ung 
Norsk Sjømannsforbund 
Organisasjonen for norske fagskolestudenter 

Det er mange lærlinger som er borteboere, og som har flyttet langt for å kunne fullføre utdanningen sin. 

– Realiteten er at 4.200 lærlinger på landsbasis er permittert, og vi vet at flere studenter står nesten helt uten inntekt av samme grunn. Mange hadde allerede en stram økonomi, som ble forverret av denne situasjonen. En husleiereduksjon vil gjøre en vanskelig hverdag bedre for disse gruppene, sier Sandra Åberg Kristiansen, ungdomsleder i EL og IT Forbundet. 

Prinsipielt feil 

Samskipnadsrådet, samarbeidsorganet for studentsamskipnadene i Norge, avviser forslaget fra organisasjonene.  

– Dersom samskipnadene tar dette ansvaret og denne kostnaden, vil det spise av alle studentenes velferdsmidler, i en tid som er krevende for alle studenter. Vi mener det er prinsipielt feil at det er studentene selv, gjennom samskipnadene, som må dekke disse kostnader, skriver styreleder Hans Erik Stormoen i et svar. 

Stormoen peker blant annet på bortfallet av internasjonale studenter som en grunn til at de ikke kan senke husleien.  

Den økonomiske situasjonen er veldig sårbar, og en husleiereduksjon vurderes som et kostbart tiltak som treffer en liten andel av studentene, i underkant av 15% av studentene bor i studentbolig eid av en samskipnad, mener han.

Svaret møter lite sympati hos Kristiansen.

– Jeg er skuffet over at de avviser tiltaket. Dette vil hjelpe de som trenger det mest, som står utenfor arbeid og ikke har andre bein å stå på. 
Det snakkes mye om at krisen må løses gjennom en felles dugnad og solidaritet, derfor er det synd at de setter egen økonomi framfor solidariske tiltak som mange nå trenger,
mener Kristiansen. 

Hun påpeker at Samskipnadsrådet bør være fleksible, og håper de ikke holder fast ved avslaget. 

– Vi vet ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg mot sommeren, og mange flere kan oppleve å stå uten arbeid og i en vanskelig økonomisk situasjon. Derfor håper jeg at Samskipnadsrådet ikke legger bort forslaget.  

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.