Kinesiske COVEC ute av Polen

- innholdet kan være utdatert

Det statseide kinesiske foretaket COVEC fikk tilslag på et anbud som lå 30 prosent under de andre. Anbudet gjaldt bygging av en en strekning på motorveien A2 som binder sammen Warsawa og Berlin. Til tross for stor skepsis til det lave anbudet fikk kineserne tilslag fra de polske myndighetene. 
Helt fra starten av har det vært problemer på byggeplassene. COVEC forsøkte å overføre sitt lave anbud til sine lokale underleverandører. Derfor nektet mange underleverandører å jobbe for COVEC.
COVEC måtte be om oppholds- og arbeidstillatelse for 800 kinesiske arbeidere. Likevel har ikke COVEC overholdt tidsfristene og de polske myndighetene sa derfor opp kontrakten. Samtidig har myndighetene krevd en straffeavgift på 186 millioner Euro av COVEC, noe kinserne nekter å betale.

Bare tapere


Til tross for advarslene om det unormalt lave anbudet, valgte polske myndighetet å gå for det. Gjennom å se bort fra, og ikke respektere minimunslønner, helse-, sikkerhets og kvalitetsaspekter, har polske myndigheter spilt et høyt spill og tapt.
Nå er det bare tapere;  motorveien vil koste mye mer enn opprinnelig antatt, arbeidet kommer ikke til å være ferdig i tide og de kinesiske arbeiderne vil sendes tilbake til Kina og miste mulighetene til sysselsetting i Polen.
Uten nødvendige kontroller og tilstrekkelig med sanksjoner kan det bli flere slike tilfeller som COVEC i Europa. Det må EU vurdere i forbindelse med diskusjonen om forenklet tilgang for ikke-EU-foretak i det europeiske arbeidsmarkedet.