English

We hope this increases the availability and usability of the content for our English-speaking members and shop stewards in Telenor, says the Norwegian Electricians and IT Workers Union

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.