Kartlegger overvåking i arbeidslivet

Publisert: 11.02.11

– innholdet kan være utdatert

Under eForvaltningskonferansen sa statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet at regjeringa ønsker å få vite hvor utbredt overvåking av arbeidstakere er. Tiltaket er blant annet satt i gang etter en henvendelse fra LO.

Målet er å være ferdig med undersøkelsen til sommeren og på bakgrunn av resultatet skal regjeringa finne ut om det skal settes iverk tiltak. Det kan være eventuelt være endring av regelverket, bedre informasjon eller om regjeringa trenger å hente inn mer kunnskap.

– Inntrykket er at det blir mer overvåking i arbeidslivet, men vi må få kunnskap om temaet før vi ser på tiltak, sa Støstad.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.