Kandidater til Akan-prisen

- innholdet kan være utdatert

Virksomheter over hele landet arbeider systematisk og godt med å forebygge rus- og spilleavhengighet. Akan ber om din hjelp til å finne kandidater til årets Akan-pris. 
Kriterier for å få prisen er:
• Rusforebyggende arbeid er en del av virksomhetens systematiske HMS-system.
• Partsforankret rusmiddelpolicy/kjøreregler som er kjent og etterleves i praksis.
Om du vil nominere en virksomhet, send ditt forslag til akan@akan.no innen 15. september.