Kandidaten: Brit Østby Fredriksen

- innholdet kan være utdatert

Divisjonsverneombud/tillitsvalgt i Telenor. Stiller til valg for SV i Frogn kommune og Viken fylke.

Hva er dine hjertesaker?

Lærlingeplasser må bli tilgjengelig for alle som tar yrkesfag i videregående. De som har behov for oppfølging for å komme igjennom skoleløpet må få den hjelp det er behov for enten det er vanskelig med norsk, matematikk eller andre fag.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

Som tillitsvalgt gjennom mange år så klart dette påvirker at en også engasjerer seg politisk. Det er mange arbeidstakere som blir skjøvet ut av arbeidslivet altfor tidlig, enten på grunn av sykdom, alder eller bedriften skal nedbemanne.

Hva gjør du når du skal slappe av?

Slappe av. Hagearbeid. Finnes ingenting bedre.Her kan du lese flere intervju med EL og IT-medlemmer som stiller til valg.