Kandidat til LO-ledelsen

Publisert: 08.03.13

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet og dets ” forgjengere” har en lang historie i LO-familien. Mange dyktige tillitsvalgte har sitt utspring herfra, men aldri har noen hatt plass i LOs ledelse. Det er gjort to lanseringer i nær fortid, Tove Johansen i 2001 og Jan Olav Andersen i 2005, men ingen av dem nådde opp.

– Det kan ikke være slik at det er klippekort kun fra de største forbundene for å sitte i LO-ledelsen, sier forbundsleder Hans Olav Felix.

Han trekker blant annet fram Olssons kompetanse innen økonomi, hans holdninger til eierskap og kraftpolitikken. I tillegg viser Felix til Olssons brede interesse for og kompetanse på internasjonale spørsmål.

– Terje har en god ballast, han har vært tillitsvalgt hele veien fra klubb, via konsern og til forbundsledelse, sier Felix.

– Vi blir lyttet til!

Nå stiller hovedkasserer Terje Olav Olsson (55) som kandidat, i håp om at det endelig skal lykkes å få gjennomslag for en representant fra LOs sjette største forbund.

– Vi er et aktivt forbund med meget god politikk og vi blir lyttet til i mange sammenhenger.  Hovedgruppen til at jeg stiller er at jeg mener at jeg har noe å bidra med til LO-ledelsen, sier Olsson.

Offentlig eierskap er blant hjertesakene

Betegnelsen «kraftsosialist» ble brukt om Olsson under forbundsstyret i går, og energimontøren fra Askim er på mange måter enig.

– Jeg har en klar holdning både til offentlig eierskap og til New Public Management. Jeg mener at kraften som produseres her til lands skal være i offentlig eie og at bruken av den skal styres politisk, sier Olsson.

Terje Olav Olssons faglige bakgrunn
  • Utdannet energimontør med ansettelse i  Hafslund Nycomed.
  • Lang erfaring som tillitsvalgt på klubbnivå.
  • Lang erfaring som tillitsvalgt i konsernsammenheng.
  • Mangeårig medlem av forbundsstyret, både i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund og deretter i EL & IT Forbundet etter sammenslåingen i 1999.
  • Valgt som hovedkasserer i 2001.
  • Sitter i ulike styrer og utvalg, blant annet i Norsk Folkehjelp.
  • Aktiv i Arbeiderpartiet på hjemstedet Askim og er innstilt til vervet som nestleder i Askim Ap foran årsmøtet mandag.

Les mer i artikkel i nettverk1.no

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.