Kandidat til LO-ledelsen

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet og dets ” forgjengere” har en lang historie i LO-familien. Mange dyktige tillitsvalgte har sitt utspring herfra, men aldri har noen hatt plass i LOs ledelse. Det er gjort to lanseringer i nær fortid, Tove Johansen i 2001 og Jan Olav Andersen i 2005, men ingen av dem nådde opp.
– Det kan ikke være slik at det er klippekort kun fra de største forbundene for å sitte i LO-ledelsen, sier forbundsleder Hans Olav Felix.
Han trekker blant annet fram Olssons kompetanse innen økonomi, hans holdninger til eierskap og kraftpolitikken. I tillegg viser Felix til Olssons brede interesse for og kompetanse på internasjonale spørsmål.
– Terje har en god ballast, han har vært tillitsvalgt hele veien fra klubb, via konsern og til forbundsledelse, sier Felix.

– Vi blir lyttet til!


Nå stiller hovedkasserer Terje Olav Olsson (55) som kandidat, i håp om at det endelig skal lykkes å få gjennomslag for en representant fra LOs sjette største forbund.
– Vi er et aktivt forbund med meget god politikk og vi blir lyttet til i mange sammenhenger.  Hovedgruppen til at jeg stiller er at jeg mener at jeg har noe å bidra med til LO-ledelsen, sier Olsson.

Offentlig eierskap er blant hjertesakene


Betegnelsen «kraftsosialist» ble brukt om Olsson under forbundsstyret i går, og energimontøren fra Askim er på mange måter enig.
– Jeg har en klar holdning både til offentlig eierskap og til New Public Management. Jeg mener at kraften som produseres her til lands skal være i offentlig eie og at bruken av den skal styres politisk, sier Olsson.

Terje Olav Olssons faglige bakgrunn

Les mer i artikkel i nettverk1.no