Kampanjen Kvinner på flukt

Publisert: 29.11.12

– innholdet kan være utdatert

Norge anses som et av verdens mest likestilte land. Likevel blir kvinner og unge jenter hver dag utsatt for grove overgrep. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot sine liv. Det er uakseptabelt at noen kvinner og barn får sine liv begrenset av en mann gjennom trusler, overgrep og i ekstreme tilfeller – drap.

Det er uakseptabelt at hjelpen i en akuttsituasjon ikke finnes i nærmiljøet for alle voldsutsatte, og det er like uakseptabelt at noen kvinner og barn må leve på hemmelige adresser og slette sin identitet for å berge liv og helse.

Fremmer krav

LO og Krisesentersekretariatet fremmer gjennom kampanjen Kvinner på flukt i 2012 en rekke krav for å styrke overgrepsutsatte kvinners retssikkerhet og rettsvern. Les mer om kravene og hva du kan gjøre for å støtte opp om Kvinner på flukt ved å laste ned kampanjebrosjyre, plakat og informasjonsskriv på lenkene nedenfor.

Kvinner på flukt plakat

Om kampanjen kvinner på flukt

Kvinner på flukt brosjyre

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.