Kampanje om jobbstress

Publisert: 10.04.14

– innholdet kan være utdatert

Fire av 10 ansatte mener at stress ikke blir håndtert på en god nok måte på arbeidsplassen deres.

EU-OSHAs nyeste europeiske meningsmåling avdekket at 51 prosent av arbeidstakerne mener at arbeidsrelatert stress er utbredt på jobben sin.

Den nye kampanjen skal bidra med ulike verktøy for å forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen.

EU-OSHA har oversatt mye av informasjonsmateriellet til norsk.

Materiellet og andre verktøy finner du her

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.